Kaiser Permanente logo

Interpreter services


Español


You have the right to get help in your language at no cost. If you have questions about your application or coverage through Kaiser Permanente, or if this is a notice that requires you to take action by a specific date, call the number provided for your state or region to talk to an interpreter.
Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)አማርኛ (Amharic)

ያለምንም ክፍያ በራስዎ ቋንቋ እገዛ የማግኘት መብት አለዎት። ስለ ማመልከቻዎ ወይም ከኬሰር ፐርማነንቴ Kaiser Permanente ስለሚያገኙት ሽፋን ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ወይም ይህ ማሳወቂያ በግልፅ በተጠቀሰ ቀን ማድረግ ያለብዎ ነገር እንዳለ የሚያስገድድዎ ከሆነ፣ በተጠቀሰው የስልክ ቁጥር ለስቴትዎ ወይም ለክልልዎ ደውለው ከአስተርጓሚ ጋር ይነጋገሩ።

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)العربية (Arabic)

لك الحق في الحصول على المساعدة بلغتك دون تحمل أي تكاليف. إذا كانت لديك استفسارات بشأن طلبك أو تغطيتك التي تقدمها Kaiser Permanente، أو إذا كان هذا الإشعار الذي يتطلب منك اتخاذ إجراء خلال تاريخ محدد، يُرجى الاتصال بالرقم المخصص لولايتك أو منطقتك للتحدث إلى مترجم فوري.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Ɓǎsɔ́ɔ̀ Wùɖù (Bassa)

Ɔ mɔ̀ nì kpé ɓɛ́ m̀ ké gbo-kpá-kpá dyé ɖé nì mìɔùn nììn ɓíɖí-wùɖù mú pídyi. Ɔ jǔ ké m̀ dyi dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓéɖé ɓá nì céè-ɖɛ̀ m̀ tò ɓó ɖɛ zɔ̀ jè dyíɛ ní, mɔɔ jǔ ɓá nì kũùn kpɔ̃ jè dyí dyììn ɖé Kaiser Permanente múɛ ní, mɔɔ ɔ dyi bɔ̃̌ ɖò jǔ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɖò nyu ɓó wé jɛ́ɛ́ ɖò kɔ̃ nì, nìí, ɖá nɔ̀ɓà ɓɛ́ wa tòà ɓó nì ɓóɖóɔ̀ mɔɔ nì gbɛ̌ɛ̀ɔ̀ bììɛ, ké nì mu nyɔ-wuɖuún-zà-nyɔ̀ ɖò gbo wùɖùùn.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)中文 (Chinese)

您有權免費以您的語言獲得幫助。如果您對您的Kaiser Permanente申請或承保有任何疑問,或者如果本通知要求您在具體日期之前採取措施,請致電您所在的州或地區的電話,與口譯員進行溝通。

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Français (French)

Une assistance gratuite dans votre langue est à votre disposition. Si vous avez des questions à propos de votre demande d’inscription ou de la couverture par Kaiser Permanente, ou si cet avis vous demande de prendre des mesures à une date précise, appelez le numéro indiqué pour votre Etat ou votre région pour parler à un interprète.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Deutsch (German)

Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe in Ihrer Sprache zu erhalten. Falls Sie Fragen bezüglich Ihres Antrags oder Ihres Krankenversicherungsschutzes durch Kaiser Permanente haben oder falls Sie aufgrund dieser Benachrichtigung bis zu bestimmten Stichtagen handeln müssen, rufen Sie die für Ihren Bundesstaat oder Ihre Region aufgeführte Nummer an, um mit einem Dolmetscher zu sprechen.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Igbo (Igbo)

Ị nwere ikike ịnweta enyemaka n’asụsụ gị na akwụghị ụgwọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara akwụkwọ anamachọihe gị ma ọ bụ mkpuchi si na Kaiser Permanente, ma ọ bụ ọ bụrụ na nke bụ ọkwa a chọrọ ka ị mee ihe tupu otu ụbọchị, kpọọ nọmba enyere maka steeti ma ọ bụ mpaghara gị iji kwukọrịta okwu n’etiti onye ọkọwa okwu.
Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)日本語 (Japanese)

あなたは、費用負担なしでご使用の言語で支援を受ける権利を保持しています。お申し込みまたはKaiser Permanenteの担保範囲に関してご質問があるか、または本通知により、あなたが特定の日付までに行動を起こすよう依頼されている場合、お住まいの州または地域に対して提供された電話番号に電話して、通訳とお話ください。

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)한국어 (Korean)

귀하에게는 한국어 통역서비스를 무료로 받으실 수 있는 권리가 있습니다. Kaiser Permanente를 통한 귀하의 보험 신청서나 보험 보장 범위에 관해 질문이 있을 경우 또는 이 통지서의 요구대로 어느 날짜까지 조취를 취해야만 하는 경우, 귀하의 주 및 지역의 제공된 전화번호로 연락해 통역사와 통화하십시오.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Naabeehó (Navajo)

T’11 ni nizaad bee n7k1 i’doolwo[ doo bik’4 as7n7[11g00 47 bee n1haz’3. Kaiser Permanente 1k1 an1’1lwo’ n1 bik’4 azl1adoo y7n7keedgo naaltsoos hadinilaa, 47 b7na’7d7[kid doogo, 47 doodago d77 naaltsoos haa’7da yoo[k1a[go hait’1oda 7’d77l77[ ni[n7igo 47 nitsaa hahoodzoj7 47 doodago t’11 aadi nahós’a’di ata’ dahalne’7g77 bich’8’ h0lne’go bee bi[ ahi[ hod77lnih.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)नेपाली (Nepali)

तपाईंसगं कुनै शुल्क नदिइ आफ्नो भाषामा सहायता पाउने अधिकार छ । तपाईँसंग आफ्नो आवेदन बारे वा Kaiser Permanente मार्फत कवरेज बारेमा कुनै प्रश्नहरू भए, वा यो नोटिस अनुसार तपाईँले कुनै निर्धारित मितिमा कुनै कार्यवाही गर्नु पर्ने आवश्यकता भएमा, दोभाषेसंग कुराकानी गर्न तपाईँको राज्य वा क्षेत्रका लागि दिइएको नम्वरमा कल गर्नुहोस् ।

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Afaan Oromoo (Oromo)

Baasii malee afaan keetiin gargaarsa argachuudhaaf mirga qabda. Waa’ee iyyata keetii yookaan tajaajila Kaiser Permanente hammatu ilaalchisee gaaffii yoo qabaatte, yookaan yoo kun beeksisa guyyaa murtaa’e irratti tarkaanfii akka ati fudhattu gaafatu ta’e, lakkoofsa bilbilaa naannoo yookaan goodina keetiif kenname bilbiluudhaan turjumaana haasofsiisi.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)فارسی (Persian)

شما حق دارید که بدون هیچ هزینه ای به زبان خود کمک دریافت کنید. اگر درباره درخواست یا پوشش خود در Kaiser Permanente سؤالی داشته یا بر اساس این اعلامیه باید تا تاریخ مشخصی اقدامی بعمل آورید، برای صحبت با یک مترجم شفاهی با شماره تلفن ارائه شده برای ایالت یا منطقه خود تماس بگیرید.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Pусский (Russian)

У вас есть право получить бесплатную помощь на своем языке. Если у вас имеются вопросы относительно вашего заявления или медицинского страхования в Kaiser Permanente, либо если такое уведомление требует от вас каких-либо действий к определенной дате, позвоните по номеру телефона для своего штата или региона, чтобы поговорить с переводчиком.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Español (Spanish)

Usted tiene derecho a obtener ayuda en su idioma sin costo alguno. Si tiene preguntas acerca de su solicitud o cobertura a través de Kaiser Permanente, o si este es un aviso que requiere que usted tome alguna medida antes de una fecha determinada, llame al número de teléfono que se proporciona para su estado o región para hablar con un intérprete.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Tagalog (Tagalog)

Mayroon kang karapatang humingi ng tulong sa iyong wika nang walang bayad. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong aplikasyon o coverage sa pamamagitang ng Kaiser Permanente, o kung ito ay abisong nangangailangan ng iyong aksyon sa tiyak na petsa, tumawag sa numerong ibinigay para sa iyong estado o rehiyon para makipag-usap sa isang interpreter.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Tiếng Việt (Vietnamese)

Quý vị có quyền được nhận trợ giúp miễn phí bằng ngôn ngữ của mình. Nếu quý vị có các câu hỏi về mẫu đơn hoặc mức bảo hiểm của mình thông qua Kaiser Permanente, hoặc đây là thông báo yêu cầu quý vị thực hiện vào một ngày cụ thể, hãy gọi đến số điện thoại được cung cấp cho bang hoặc khu vực của quý vị để trò chuyện với phiên dịch viên.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Yorùbá (Yoruba)

O ní ẹ̀tọ́ láti rí ìrànlọ́wọ́ gbà nípa èdè rẹ láìsan owó. Bí o bá ní ìbéèrè nípa ìwé tí o kọ tàbí ìṣedéédé nípaṣẹ̀ Kaiser Permanente, tàbí ìfitọnilétí yìí jẹ́ èyí o nílò láti ìgbésẹ̀ kan ní ọjọ́ kan patọ́, pé nọ́mbà tí a pèsè fún ìpínlẹ̀ tàbí agbègbè rẹ láti bá òǹgbifọ̀ kan sọ̀rọ̀.

Colorado 1-800-632-9700 (TTY 711)Kaiser Foundation Health Plan, Inc., in Northern and Southern California and Hawaii • Kaiser Foundation Health Plan of Colorado • Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305, 404-364-7000 • Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., in Maryland, Virginia, and Washington, D.C., 2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 • Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 500 NE Multnomah St., Suite 100, Portland, OR 97232 • Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC), Ordway Building, One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612

60436922 CO 2016


Area
Call
Colorado 1-800-632-9700
TTY 711